Persbericht 24.01.2022

NTA dient klacht in tegen NRC

NTA heeft een klacht ingediend bij de hoofdredactie van NRC. De krant blijft ten onrechte beweren dat NTA undercover en heimelijk onderzoek zou hebben gedaan in moskeeën. NTA heeft rectificatie gevraagd van de berichtgeving, die niet waarheidsgetrouw, onzorgvuldig en ongenuanceerd is.

Lees verder

 


Persbericht 18.10.2021

Helaas moeten wij u melden dat na het verschijnen afgelopen zaterdag van het NRC-artikel waarin NTA voorkomt, op uiteenlopende wijze medewerkers zijn bedreigd. Er zijn haatcampagnes gaande om medewerkers onder druk te zetten hun werkzaamheden voor NTA te staken. In één geval is geweld tegen een huis van een medewerker gebruikt. Daarvan is aangifte gedaan. 

Lees verder


Persbericht 16.10.2021

Het NRC heeft dit weekend een artikel gepubliceerd waarin NTA wordt genoemd. NTA herkent zich niet in de manier waarop we als organisatie in het verhaal naar voren komen. In aanloop naar het artikel heeft NRC ruim zestig vragen voorgelegd aan NTA. Die zijn uitgebreid beantwoord. Daaruit blijkt dat NTA op een integere en correcte wijze onderzoek doet en zich volledig aan de wet- en regelgeving houdt. We willen dat iedereen hier zijn eigen mening over kan vormen en daarom verwijzen we naar de volgende verklaring.

Lees verder


NTA

Bestuurders en professionals in het publieke domein hebben in toenemende mate te maken met complexe vraagstukken in het sociale veiligheidsdomein. Vraagstukken die samenhangen met o.a. polarisatie, sociale spanningen, radicalisering, politiek- en religieus extremisme.

NTA biedt inzicht in de aard en omvang van deze vraagstukken en geeft duiding aan gedrag, houding en uitspraken van groepen, stromingen en individuen. Zodat organisaties hun informatiepositie kunnen versterken, grip krijgen op de afzonderlijke vraagstukken en hiervoor effectief beleid kunnen ontwikkelen.


De kracht van nuance

Bij NTA werken 40 onderzoekers en adviseurs met uiteenlopende achtergronden samen, waaronder antropologen, criminologen, politicologen, sociologen en theologen. Samen staan zij voor verbindend vakmanschap en de kracht van nuance. Hieraan ontleent NTA zijn naam: Nuance door Training & Advies.

NTA ontvangt geen subsidies of donaties en is nergens aan gelieerd (noch politiek, maatschappelijk en/of religieus). We zijn 100% onafhankelijk en zetten ons in voor het vergroten van de sociale veiligheid en het beschermen van de rechtsstaat.

Onze diensten

Maatschappelijke organisaties en overheden kunnen bij NTA terecht voor:

Advies

In hoeverre beschikt u over juiste informatie? En hoe valideert u deze? NTA biedt advies en inzicht, en ondersteunt bij overleg tussen lokale partners.

Onderzoek & Duiding

Wat drijft individuen, stromingen of groeperingen? Zijn beweegredenen ideologisch van aard? NTA biedt duiding bij o.a. strafrechtelijke onderzoeken

Training

Hoe gaat u als overheidsprofessional om met polarisatie en sociale spanningen in de samenleving? En hoe handelt u in de praktijk?

Interventie

Hoe gaat u om met (complexe) praktijksituaties? Onze specialisten bieden advies en ondersteuning op locatie.

Publicaties

Hoe ziet extreemrechts er vandaag de dag uit, hoe verhouden de verschillende groeperingen zich tot elkaar en welke ideologieën schuilen erachter? Waar ontmoeten leden elkaar, hoe communiceren zij en welke strategieën gebruiken zij om hun gedachtegoed en idealen te verspreiden? Welke nuances en kanttekeningen zijn hierbij te plaatsen?

Krijg meer inzicht in de wereld van extreemrechtse groeperingen en hun mediagedrag. Het NTA-rapport ‘De nieuwe generatie extreemrechts en haar online schaduw’ biedt u als bestuurder of beleidsmaker waardevolle kennis om uw beleid op af te stemmen.

Onze opdrachtgevers en partners

NTA werkt in opdracht van en samen met o.a:

Diverse Ministeries,

Gemeenten en Universiteiten

Informatiebeveiliging & Privacybeleid