Email info@ntadvies.nl - Telefoon 030-6878769

Nuance door Training en Advies

NTA
Bestuurders en professionals in het publieke domein hebben in toenemende mate te maken met complexe vraagstukken in het sociale veiligheidsdomein. Vraagstukken die samenhangen met o.a. polarisatie, sociale spanningen, radicalisering, politiek- en religieus extremisme.


NTA biedt inzicht in de aard en omvang van deze vraagstukken en geeft duiding aan gedrag, houding en uitspraken van groepen, stromingen en individuen. Zodat organisaties hun informatiepositie kunnen versterken, grip krijgen op de afzonderlijke vraagstukken en hiervoor effectief beleid kunnen ontwikkelen.

De kracht van nuance
Bij NTA werken 20 onderzoekers en adviseurs met uiteenlopende achtergronden samen, waaronder antropologen, criminologen, politicologen, sociologen en theologen. Samen staan zij voor verbindend vakmanschap en de kracht van nuance. Hieraan ontleent NTA zijn naam: Nuance door Training en Advies.

Maak kennis met ons team>>

Onze diensten
Maatschappelijke organisaties en overheden kunnen bij NTA terecht voor:

 • Onderzoek
  Welke sociaal maatschappelijke fenomenen en ontwikkelingen hebben impact op onze samenleving? Hoe verhouden deze fenomenen zich tot elkaar en wat betekent dit voor de praktijk van professionals? De diverse onderzoeken van NTA bieden hier inzichten over, waarmee handelingsperspectieven tot stand komen voor onze klanten. Lees meer>>


 • Advies
  In hoeverre beschikt u over juiste informatie? En hoe valideert u deze? NTA biedt advies en inzicht, en ondersteunt bij overleg tussen lokale partners. Lees meer>>


 • Duiding
  Wat drijft individuen, stromingen of groeperingen? Zijn beweegredenen ideologisch van aard? NTA biedt duiding bij o.a. strafrechtelijke onderzoeken. Lees meer>>


 • Training
  Hoe gaat u als overheidsprofessional om met polarisatie en sociale spanningen in de samenleving? En hoe handelt u in de praktijk? Lees meer>>


 • Interventie
    Hoe gaat u om met (complexe) praktijksituaties? Onze specialisten bieden advies en ondersteuning op locatie. Lees meer>>


Publicatie
"De nieuwe generatie extreemrechts en haar online schaduw"

Hoe ziet extreemrechts er vandaag de dag uit, hoe verhouden de verschillende groeperingen zich tot elkaar en welke ideologieën schuilen erachter? Waar ontmoeten leden elkaar, hoe communiceren zij en welke strategieën gebruiken zij om hun gedachtegoed en idealen te verspreiden? Welke nuances en kanttekeningen zijn hierbij te plaatsen?

Krijg meer inzicht in de wereld van extreemrechtse groeperingen en hun mediagedrag. Het NTA-rapport ‘De nieuwe generatie extreemrechts en haar online schaduw’ biedt u als bestuurder of beleidsmaker waardevolle kennis om uw beleid op af te stemmen.
Lees meer>>


Onze opdrachtgevers en partners
NTA werkt in opdracht van en samen met o.a:

 • De Rechtspraak
 • Diverse ministeries
 • Gemeenten
 • Universiteiten