Email info@ntadvies.nl - Telefoon 030-6878769

Nuance door Training en Advies

Welkom

NTA is een onderzoeks- en adviesbureau in het sociale veiligheidsdomein. Ons advies en onderzoek richt zich op de veiligheidsthema’s gewelddadig extremisme en radicalisering en op sociale vraagstukken die samenhangen met polarisatie. Met de publieke sector als voornaamste opdrachtgever is onze missie om vanuit deskundigheid te adviseren over de omgang met polarisatie en sociale spanningen. Wij geloven daarbij in verbindend vakmanschap en de kracht van nuance. Onze werknemers hebben een diverse achtergrond, waardoor wij verschillende expertises kunnen verenigen, in onze optiek noodzakelijk bij de omgang met complexe maatschappelijke vraagstukken.