• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Thema’s
De expertise van NTA spitst zich toe op de thema’s polarisatie, radicalisering en extremisme. Bestuurders en professionals uit het publieke domein vallen voor deze actuele thema’s terug op onze kennis. Onze collega’s zijn specialist in hun vakgebied en delen hun expertise. Zo leveren we vanuit een objectief oogpunt nieuwe inzichten en brengen we de noodzakelijke duiding.

 

Deskundig en Discreet
De drie hoofdthema’s waarin wij als NTA actief zijn, vragen om inhoudelijke deskundigheid en discretie. Hier staan wij als organisatie voor. Vertrouwen is hierbij de sleutel tot een goede samenwerking. Per thema en thema-overkoepelend zorgt dit voor de nuance waar onze opdrachtgevers naar op zoek zijn.

Polarisatie

Polarisatie: het nieuwe ‘modewoord’ in de media en politiek. Maar wat houdt het precies in en wat zijn de gevaren voor onze samenleving? Welke kant gaat het op en welke risico’s kleven hieraan? De specialisten van NTA brengen het voor u in kaart.

Neem contact op voor meer informatie

Radicalisering

Wanneer leeft een individu of een groep zijn eigen leven, wanneer radicaliseren ze? Hoe interpreteert u signalen en wat is dan de beste (re)actie? Is een bepaalde gedraging een gevaar of is dit juist gangbaar en hoe reageert de maatschappij hier dan op? NTA helpt u de nuance te vinden en duidelijk antwoord te geven.

Neem contact op voor meer informatie

Extremisme

Extremisme: wat wordt er nu eigenlijk mee bedoeld? Er is politiek (links en rechts) extremisme en religieus-extremisme, maar hoe ontstaat het en wat zijn gevaarlijke uitwassen? Wanneer wordt een ideologie extreem en bedreigend voor de maatschappij? NTA geeft duiding en helpt het activisme te onderscheiden van het extremisme.

Neem contact op voor meer informatie