• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
NTA biedt duiding met (fundamenteel) onderzoek en stelt regelmatig rapporten samen over actuele maatschappelijke thema’s. Enkele rapporten delen wij met een breder publiek en zijn te vinden op deze pagina.

Indien u vragen heeft over een publicatie of een van onze diensten, verzoeken wij u contact op te nemen met middels het contact formulier.

Publicatie Januari 2021

Radicale groepen en Corona

Extreemrechtse groeperingen grijpen Corona aan om hun wereldbeeld te illustreren dat de overheid de grote onderdrukker is. Dat leidt tot oproepen als ‘Breek de Lockdown’ en ‘Onze overheid is de echte ziekte’. Extreemlinks ziet in de crisis het bewijs dat de zwakkeren niet worden beschermd. NTA doet langdurig onderzoek naar dit soort radicale ideeën en komt met een update.

Lees het rapport 


Publicatie Januari 2021

Complotdenken in Corona-tijd

NTA deed onderzoek naar het complotdenken in Corona-tijd. Waar komen die denkbeelden vandaan? Wie is er gevoelig voor? Hoe gevaarlijk is het complotdenken? NTA analyseerde het probleem. Bedoeld om professionals te helpen om het wereldbeeld van complotdenkers beter te begrijpen en de gevaren ervan te onderkennen.

Lees het rapport Publicatie Januari 2021

Beter vandaag dan morgen

Nieuwe vormen van rechts-extremisme. Extreem-rechtse ideeën onder jongeren,het komt steeds vaker in het nieuws. Websites en chat-groepen komen en gaan, maar het probleem blijft bestaan. NTA deed er onderzoek naar en geeft adviezen aan bestuurders en beleidsbepalers.

Lees het rapport 


Publicatie Augustus 2020

Moskeeën in verandering

Moskeeën zijn vaak in het nieuws. Om uiteenlopende redenen. De ene keer wordt een moskee ervan verdacht een broedplaats te zijn voor radicalisering, de andere keer is een moskee doelwit van een gewelddadige actie. Moskeeën bepalen voor een groot deel het beeld over moslims en 'de islam' in Nederland.

Journalisten doen er onderzoek naar, politici hebben er al dan niet uitgesproken meningen over. NTA wilde weten wat er daadwerkelijk gebeurt in de Nederlandse moskeeën. Welke veranderingsprocessen vinden daar plaats? Bevorderen ze de maatschappelijke participatie of vormen ze juist een belemmering? En wat betekent dit voor moskeebezoekers? Dit onderzoek geeft antwoord op deze vragen.

Lees het rapport 

Bekijk je liever een filmpje met daarin de belangrijkste uitkomsten, kijk dan hieronder!Publicatie Augustus 2020

Meer samenwerking tussen overheid en moskee, maar nog veel wantrouwen

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek naar veranderingsprocessen in moskeeën zijn:

Veranderende rol van de moskee

Moskeebezoekers hebben behoefte aan een moskee die niet alleen een religieuze, maar ook steeds vaker een maatschappelijke functie vervult. Maatschappelijke betrokkenheid, het versterken van de sociale contacten en een andere visie op religieus onderwijs zijn dé thema’s waar moskeebesturen iets mee moeten.

Meer samenwerking tussen overheid en moskee

Op lokaal niveau ontstaat meer samenwerking tussen overheid en moskee. Toch is er van beide kanten nog veel wantrouwen. Dat vraagt om meer kennis en begrip, zowel van de overheid als het moskeebestuur.

Salafistische invloeden worden zichtbaarder

Salafistische invloeden in moskeeën zijn een constant gegeven. We kunnen niet stellen dat salafistische invloeden toenemen, maar wel dat ze zichtbaarder worden en zich verplaatsen naar andere moskeeën.

Lees Samenvatting


Publicatie Juni 2020

De Hazimi-beweging, een op takfir gebaseerde ideologie

Wat is de Hazimi-beweging? En hoe gevaarlijk zijn aanhangers van deze groepering? Ze veroordelen ISIS, maar zijn in hun opvattingen nog radicaler. NTA deed er in Nederland onderzoek naar en geeft advies aan instellingen die met aanhangers van deze beweging te maken krijgen.

Download artikel


Publicatie December 2019

Impact extreemrechts in gemeente Arnhem

In opdracht van de gemeente Arnhem is een beperkt onderzoek uitgevoerd naar de impact van extreemrechts in de gemeente Arnhem.

Download artikel


Publicatie Oktober 2018

Nieuwe generatie extreemrechts en haar online schaduw

Hoe ziet extreemrechts er vandaag de dag uit, hoe verhouden de verschillende groeperingen zich tot elkaar en welke ideologieën schuilen erachter? Waar ontmoeten leden elkaar, hoe communiceren zij en welke strategieën gebruiken zij om hun gedachtegoed en idealen te verspreiden? Welke nuances en kanttekeningen zijn hierbij te plaatsen?

Download artikel