• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg


De samenleving is constant in beweging en wij bewegen mee. Soms tegen de stroom in, soms met de stroom mee. Maar altijd in onafhankelijkheid. We zijn ongebonden. NTA is nergens aan gelieerd en wordt niet gesubsidieerd.

Onderzoek en nuance staan hoog in ons vaandel. We geloven dat we door innovatie onze kennis naar een hoger niveau tillen. En we delen die kennis. Met de overheid, het onderwijs en alle betrokken partners binnen het sociaalveiligheidsdomein.

Wij houden ons bezig met complexe maatschappelijke ontwikkelingen en zoeken naar effectieve oplossingen. We onderzoeken extremistische groeperingen, geven advies over veiligheidszaken, treden op als deskundigen bij rechtszaken en geven trainingen.

Dat is dankbaar werk. Maar niet altijd even makkelijk. De aard van het werk vraagt logischerwijs om discretie. Tegelijkertijd zijn we transparant over hoe we onderzoek verrichten en leggen we actief verantwoording af aan onze partners. Kwaliteit staat voorop.

We verplaatsen ons in verschillende standpunten. Zo zien we meer. We staan midden in de samenleving. Met verschillende politieke voorkeuren, al dan niet met een religieuze achtergrond. Van vrijzinnig tot conservatief. Wij laten zien dat wie wil samenleven ook kan samenwerken!

Het wordt ons niet altijd in dank afgenomen als we risico's en gevaren duiden. Het roept veel emoties op en raakt vaak persoonlijke belangen of gevoelige onderwerpen. Weglopen en niet benoemen is het makkelijkst, maar past niet bij wie we zijn. We doen geen stap terug als het spannend wordt, maar juist een stap naar voren.

Alleen dan dragen we bij aan een samenleving die ruimte biedt voor verschillende opvattingen en overtuigingen. Onze samenleving is het waard om te beschermen. Dit motiveert ons iedere dag om bij NTA te werken aan het vergroten van de sociale veiligheid en het beschermen van de rechtsstaat. Zo maken we verschil en hebben we impact.