• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

NTA is een onderzoeks- en adviesbureau in het sociale veiligheidsdomein en werd in 2010 opgericht door Najib Tuzani. Ons advies en onderzoek richt zich op de veiligheidsthema’s gewelddadig extremisme en radicalisering. En op sociale vraagstukken die samenhangen met polarisatie.

Onze missie is om de publieke sector vanuit deskundigheid te adviseren over de omgang met polarisatie en sociale spanningen. Wij geloven daarbij in verbindend vakmanschap en de kracht van nuance.

 

Onze missie

"NTA gelooft dat onze samenleving het waard is om te beschermen. Dit motiveert ons iedere dag om te werken aan het vergroten van de sociale veiligheid en aan het beschermen van de rechtsstaat."

Voor onze opdrachtgevers in het publieke domein maken we via onderzoek, advies en training inzichtelijk hoe verschillende overtuigingen, ideologieën en religies zich tot elkaar verhouden.

Ook weten we ontwikkelingen op dit vlak op een vakkundige wijze betekenis te geven. Onze adviseurs, onderzoekers en specialisten werken voor nationale en lokale overheden in Nederland en daarbuiten.


Onze visie

"Wij willen helpen bouwen aan een samenleving die ruimte biedt voor verschillende opvattingen en overtuigingen. En we vinden dat je die veilig moet kunnen uitdragen."

Voor onze opdrachtgevers signaleren we tijdig de gevaren van uitwassen als extremisme, radicalisering en polarisatie. Hierdoor minimaliseren we de negatieve gevolgen voor onze samenleving. Dat kunnen we omdat we precies weten wat er in de samenleving gebeurt.

Onze opvattingen over de pluriforme samenleving zie je ook terug in onze organisatie, waar professionals met verschillende en soms zelfs tegenovergestelde overtuigingen op goede voet met elkaar samenwerken en de ruimte krijgen zich te ontwikkelen. Zo werken we iedere dag met gemotiveerde mensen aan een veilige en pluriforme samenleving.

Opdrachtgevers

NTA werkt in opdracht van en samen met o.a:

De Rechtspraak

Diverse ministeries

Gemeenten

Universiteiten