• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Onze collega’s hebben uiteenlopende achtergronden. Hierdoor zijn wij in staat om verschillende expertises te verenigen. Dit is in onze optiek noodzakelijk bij de omgang met complexe maatschappelijke vraagstukken.

Persoonsgerichte aanpak

NTA levert een belangrijke bijdrage aan de (persoonsgerichte) aanpak van radicalisering en gewelddadig extremisme. We staan organisaties bij in de duiding van radicaliseringsproblematiek en ondersteunen professionals uit het veiligheidswerkveld met advies en opleiding.

Deskundig en discreet

Vaak vragen onze opdrachtgevers en de aard van onze werkzaamheden om discretie. Daarbij kunt u denken aan de inzet van getuige-deskundigen verbonden aan NTA. Gedurende het strafrechtelijke proces is deze inzet vertrouwelijk, maar tijdens de rechtszitting wordt onze inzet getoetst door de rechter en openbaar.

Onderzoek & Duiding

Hoe opereren specifieke individuen en groeperingen? Wat is hun drijfveer? Zijn de beweegredenen wel of niet ideologisch van aard? Onze uitgebreide duidingsrapporten geven u een compleet en genuanceerd beeld bij (strafrechtelijke) onderzoeken of actuele situaties.

 

Training

Polarisatie, rechts- en linksextremisme, radicalisering. Wat is hiervan de oorsprong? Hoe heeft het zich door de jaren heen ontwikkeld? En hoe gaat u hier als professional mee om in de praktijk? Onze trainingen bieden overheidsprofessionals nieuwe inzichten in en praktische adviezen bij actuele thema’s.

 

Advies & Interventie

Wordt er correcte informatie gedeeld in uw organisatie? En hoe valideert u deze? Krijg inzicht via krachtenveldanalyses en stem uw beleid, strategie en operationele ontwikkeling optimaal op elkaar af. Zo gewenst formeert NTA een overleg tussen u en lokale of landelijke partners, voor synergie in structuur en aanpak.