• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

NTA Onderzoekt: Impact Extreem-Rechts in Arnhem

Gepubliceerd op: 30-12-2019

Er worden in Arnhem nauwelijks nog extreem-rechtse uitingen waargenomen die de democratie ondergraven, geweld legitimeren of tot geweld oproepen. Dat concludeert onderzoeksbureau NTA, dat in opdracht van de gemeente Arnhem een quickscan maakte.

NTA bekeek hoe extreem-rechtse groepen zich in het openbaar manifesteren, online en in de wijken. Het onderzoek werd uitgevoerd omdat de gemeente wel inzicht had in islamitisch extremisme, maar niet in de omvang van extreem-rechts. De vraag was daarbij vooral of er veiligheidsrisico's zijn.

Die zijn beperkt, concluderen de onderzoekers na een beperkt onderzoek dat ze afgelopen zomer uitvoerden. Hun conclusie is dat groepen aan de uiterste rechterzijde momenteel weinig van zich laten horen.

Er zijn wel uitingen zichtbaar maar van een ‘urgent veiligheidsprobleem’ is geen sprake. ‘Het extreemrechtse geluid leidt wel tot verharding op verschillende thema’s (bijvoorbeeld als het gaat om islam en vluchtelingen) en bij incidenten (rondom het plaatsen van een AZC), maar er is op dit moment geen aanleiding voor brede maatschappelijke onrust of oplopende spanningen in de gemeente.’ 

NVU
De NVU van Constant Kusters is het meest actief, bijvoorbeeld met protesten rond de Paasbergflat. De organisatie Blood & Honour was in het verleden ook actief in Arnhem, maar lijkt nu verdwenen te zijn. Extreem-rechts richt zich vooral tegen moslims, constateren de onderzoekers, anti-joodse geluiden zijn vrijwel niet waargenomen. 

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch onderschrijft de bevindingen van de onderzoekers.  ‘Ik merk in onze wijken dat vrijwel altijd goede afspraken te maken zijn, ook met NVU-stemmers, Vitesse Ultra’s en ook in Geitenkamp.’ Politieke partijen zijn niet meegenomen in het onderzoek. Waarom die keus gemaakt is, kon de gemeente in de afgelopen dagen niet duidelijk maken. 


Weerbaar
Marcouch stelt ook dat de moslimgemeenschap in Arnhem ‘weerbaarder’ is geworden. ,,Zij slaagt erin vrijwilligers aan te trekken die bescherming organiseren. Als de moskeegangers connectie leggen met de wijk, mogen zij ook vertrouwen op meelevende buren die hen in bescherming nemen, in geval van pestacties door rechtsextremisten, al dan niet van verre op hen af gekomen.’’

Tegelijkertijd is de dreiging van islamitisch terrorisme niet voorbij, stelt de burgemeester. Hij schrijft er rekening mee te houden dat Arnhemse IS-strijders terugkeren, 'getraumatiseerd, onbegeleid en onverwacht'. De politie blijft daarop voorbereid, schrijft Marcouch.

 
Download Rapport

Bron artikel: Gelderlander, Arnhem