• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Beste lezer,

Dit weekend heeft het NRC een artikel gepubliceerd waarin NTA voorkomt. NTA herkent zich in het geheel niet in de manier waarop we als organisatie in het verhaal naar voren komen. 

Het is goed dat het NRC diepgaand onderzoek doet naar de manier waarop de overheid en organisaties als NTA werken in het sociale veiligheidsdomein. Vandaar ook dat NTA uitgebreid heeft gereageerd op de tientallen vragen die NRC heeft gesteld. Wij zien dat daar in het artikel geen recht aan is gedaan.

NRC kan met recht zeggen dat wij onderzoek uitvoeren in opdracht van gemeenten. De centrale stelling dat NTA in het geheim onderzoek doet in moskeeën klopt niet. Onderzoekers van NTA komen niet zonder toestemming in besloten ruimten, zoals moskeeën en kerken.

Verder zijn wij geschrokken van de wijze waarop de organisatie en meer in het bijzonder de oprichter wordt geportretteerd. Zo vinden wij de opmerking achter zijn naam: “baard, maatpak“ buitengewoon onsmakelijk en irrelevant.

Alle NTA medewerkers zijn integer en voeren op een correcte wijze hun werk uit. Ook opdrachtgevers kennen NTA als een betrouwbare en integere organisatie, dat geldt ook voor veel moskeeën. Dat is ook de reden dat wij op dit moment veel steun ervaren.

NTA werkt in het sociale veiligheidsdomein. Ons werk draagt bij aan de bescherming van de democratische rechtsorde. Wij onderzoeken o.a. radicale tendensen die een gevaar kunnen opleveren voor de samenleving. Uiteenlopend van extreemrechts tot jihadisme. Dat is een complex werkveld dat de nodige discretie vergt. Voor NTA is daarbij de wet- en regelgeving leidend. Daarom laat NTA zich op allerlei manieren adviseren en controleren.

Deze controle vindt plaats door de opdrachtgevers, een gespecialiseerd advocatenkantoor, de functionaris informatiebeveiliging en een juridische specialist in de wetgeving rond de AVG.

Daarnaast zijn er allerlei interne regels om veilig en correct met informatie om te gaan. Ook hanteert NTA, als richtlijn, een Code opgesteld door universiteiten die bepaalt hoe onderzoek moet plaatsvinden.  

NTA vindt het zeer laakbaar dat een aantal vertrouwelijke rapporten naar de media zijn gelekt. Dat is de media niet aan te rekenen, wel degene die op onrechtmatige wijze informatie doorgeeft. We weten dat dit niet vanuit NTA is gebeurd en hebben contact opgenomen met de instanties die hier mogelijk wel bij betrokken zijn.

NTA zal al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat organisaties en individuen niet beschadigd raken door deze berichtgeving. Wij blijven ons inzetten om de publieke sector vanuit deskundigheid te adviseren over de omgang met polarisatie en sociale spanningen. Wij blijven geloven in verbindend vakmanschap en de kracht van Nuance.

Najib Tuzani, namens de directie van NTA