• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

AD erkent onzorgvuldige berichtgeving over NTA


Het Algemeen Dagblad geeft toe dat het journalistiek onzorgvuldig heeft gehandeld in een reeks artikelen over NTA. De krant heeft hierover een statement (Uitspraak Raad voor de Journalistiek over Delfts NTA-onderzoek) opgenomen in de geschreven en online-versie van dinsdag 19 juli. 

De krant beschuldigde NTA ervan undercover onderzoek te hebben gedaan in twee moskeeën in Delft. NTA diende daarop een klacht in bij de Raad voor de Journalistiek. In de uitspraak (Rvdj.nl/2022/17) van de Raad staat dat de beschuldiging onvoldoende uit de bronnen blijkt die het AD noemde. 

Verder heeft een van de bronnen zich negatief en tendentieus uitgelaten over NTA. De Raad concludeert dat de krant NTA niet de mogelijkheid heeft gegeven om de aantijgingen tegen te spreken. Er is geen wederhoor toegepast, terwijl het om ernstige beschuldigingen ging. 

NTA had ook een klacht ingediend tegen het NRC vanwege onzorgvuldige journalistiek, maar daar gaat de Raad (Rvdj.nl/2022/16) niet in mee. 

Eerder dit jaar hebben onafhankelijke onderzoeksbureaus in een aantal gemeenten geconcludeerd dat er geen sprake was van undercover-onderzoek. Zo schreef het adviesbureau Verdonck, Klooster & Associates over Veenendaal in een rapport (RAPPORTAGE ONAFHANKELIJK ONDERZOEK): ‘In de gesprekken tussen gemeente Veenendaal en NTA is besproken dat de wijze van veldonderzoek op geen enkele wijze ‘heimelijk’ of ‘undercover’ zou gebeuren. Gemeente Veenendaal heeft hier aantoonbaar op gestuurd. (…) Op basis van de gesprekken en de geraadpleegde documentatie is er geen indicatie dat NTA zich niet aan deze afspraken of werkwijzen heeft gehouden.’