• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Beste lezer,

Helaas moeten wij u melden dat na het verschijnen afgelopen zaterdag van het NRC-artikel waarin NTA voorkomt, op uiteenlopende wijze medewerkers zijn bedreigd. Er zijn haatcampagnes gaande om medewerkers onder druk te zetten hun werkzaamheden voor NTA te staken. In één geval is geweld tegen een huis van een medewerker gebruikt. Daarvan is aangifte gedaan. 

Uiteraard neemt NTA maatregelen in verband met de veiligheid van haar medewerkers. In dat kader is de website van NTA aangepast. Er staat nu geen informatie meer op over medewerkers. Verder onderhoudt NTA intensief contact met de betrokken instanties. 

In verschillende gemeenteraden zijn debatten over het artikel in het NRC. Normaal gesproken zouden medewerkers van NTA aanwezig zijn om waar nodig toelichting te geven. Vanwege veiligheidsoverwegingen is dat nu niet mogelijk. Dat is zeer spijtig. NTA werkt juist vanuit de gedachte dat de democratische rechtsstaat goed moet kunnen functioneren, en kan daar nu geen bijdrage aan leveren.

Natuurlijk begrijpt NTA de onrust die met name in de islamitische gemeenschap is ontstaan naar aanleiding van de berichtgeving in het NRC. We kunnen niet genoeg benadrukken dat de centrale stelling van het artikel onjuist is. Zie daarvoor ons statement van afgelopen weekend. Op dit moment zien we helaas dat alle nuance verdwenen is uit het debat. Ook maken mensen vanuit radicale hoek, zowel in extreem-rechtse als jihadistische kringen, van de gelegenheid gebruik om NTA in diskrediet te brengen. 

We zullen de komende tijd blijven uitdragen dat NTA op een integere en correcte wijze werkt. En daarbij uiteraard binnen de wet- en regelgeving blijft. We hopen dat de nuance terugkeert in het debat. Los daarvan gaat onze aandacht nu vooral uit naar de veiligheid van onze medewerkers. 

De directie van NTA