Email info@ntadvies.nl - Telefoon 030-6878769

Ontdek NTA

NTA is een onderzoeks- en adviesbureau in het sociale veiligheidsdomein en werd in 2010 opgericht door Najib Tuzani. Ons advies en onderzoek richt zich op de veiligheidsthema’s gewelddadig extremisme en radicalisering. En op sociale vraagstukken die samenhangen met polarisatie.

Onze missie is om de publieke sector vanuit deskundigheid te adviseren over de omgang met polarisatie en sociale spanningen. Wij geloven daarbij in verbindend vakmanschap en de kracht van nuance.

Achtergronden en expertises
Onze collega’s hebben uiteenlopende achtergronden. Hierdoor zijn wij in staat om verschillende expertises te verenigen. Dit is in onze optiek noodzakelijk bij de omgang met complexe maatschappelijke vraagstukken.

Persoonsgerichte aanpak
NTA levert een belangrijke bijdrage aan de (persoonsgerichte) aanpak van radicalisering en gewelddadig extremisme. We staan organisaties bij in de duiding van radicaliseringsproblematiek en ondersteunen professionals uit het veiligheidswerkveld met advies en opleiding.

Deskundig en discreet
Vaak vragen onze opdrachtgevers en de aard van onze werkzaamheden om discretie. Daarbij kunt u denken aan de inzet van getuige-deskundigen verbonden aan NTA. Gedurende het strafrechtelijke proces is deze inzet vertrouwelijk, maar tijdens de rechtszitting wordt onze inzet getoetst door de rechter en openbaar.