Email info@ntadvies.nl - Telefoon 030-6878769

Wie is en wat doet NTA?

NTA is een onderzoeks- en adviesbureau in het sociale veiligheidsdomein. Ons advies en onderzoek richt zich op de veiligheidsthema’s gewelddadig extremisme en radicalisering en op sociale vraagstukken die samenhangen met polarisatie. Met de publieke sector als voornaamste opdrachtgever is onze missie om vanuit deskundigheid te adviseren over de omgang met polarisatie en sociale spanningen. Wij geloven daarbij in verbindend vakmanschap en de kracht van nuance. Onze werknemers hebben een diverse achtergrond, waardoor wij verschillende expertises kunnen verenigen, in onze optiek noodzakelijk bij de omgang met complexe maatschappelijke vraagstukken.


Ook leveren wij een bijdrage aan de (persoonsgerichte) aanpak van radicalisering en gewelddadig extremisme. We staan organisaties bij in de duiding van radicaliseringsproblematiek en ondersteunen professionals uit het veiligheidswerkveld met advies en opleiding. Soms vragen onze opdrachtgevers en de aard van onze werkzaamheden om discretie. Daarbij kunt u denken aan de inzet van getuige-deskundigen verbonden aan NTA. Gedurende het strafrechtelijke proces is deze inzet vertrouwelijk, maar tijdens de rechtszitting wordt onze inzet getoetst door de rechter en openbaar.