• Christelijke Hogeschool Ede & De Behrgroep

  Beroerd door de Islam

  Gastspreker

 • Moviera & Expertise Centrum Samenleving

  Workshopleider

 • Mangostone B.V. & gemeente Amsterdam

  Conferentie 'Tools voor de praktijk'

  Workshopleider

Beroerd door de Islam

Christelijke Hogeschool Ede & De Behrgroep | Gastspreker | mei 2011

Waar de één de ontmoeting met moslims als een verrijkende uitdaging ervaart, maakt de ander zich sterk zorgen over de toenemende emancipatie van moslims in Nederland. Al die gevoelens spelen een rol wanneer je collega, cliënt of leerling moslim is. Hoe ga jij daarmee om?' Donderdagmiddag 19 mei houdt deChristelijke Hogeschool Ede een symposium Door de islam beroerd, over leven en werken met moslims.

Artikel

Najib doorbreekt stereotype beeldvorming over moslims. Bekijk artikel

Moviera & Expertise Centrum Samenleving

Workshopleider

Eergerelateerd geweld omvat alle vormen van geweld voor de familie-eer: fysiek en geestelijk geweld, huwelijksdwang, achterlating en in het ergste geval eerwraak. Het zijn vormen van geweld die dagelijks in onze samenleving voorkomen. Vooral meisjes en vrouwen worden slachtoffer van eergerelateerd geweld maar ook jongens en mannen kunnen ermee in aanraking komen. Daarom organiseert Moviera & ECS het congres ‘eergerelateerd geweld inbeeld: signaleren en aanpakken’ op 28 november 2013 in de nationale ‘Week zonder Geweld. Najib Tuzani is leidt de workshop wat zegt de Islam over schadelijke praktijken?

Conferentie 'Tools voor de praktijk'

Mangostone B.V. & gemeente Amsterdam, Workshopleider de-radicalisering in de praktijk

Tijdens deze workshop krijgt de professional kennis van mogelijke interventies die er zijn als een persoon een de-radicaliseringstraject ingaat. Professionals hechten veel waarde aan de vertrouwensband die zij hebben met hun cliënt. Het is voor hen dan ook van groot belang dat de betrokkene de best mogelijke begeleiding ontvangt als de professional besluit om derden in te schakelen. Deradicalisering vergt een samenwerking tussen een reeks van betrokkenen, die niet vanzelfsprekend is en kan alleen slagen als deze samenwerking ook daadwerkelijk plaatsvindt. Door het volgen van de workshop wordt het vertrouwen dat de betrokkene in goede handen is bij de professionals vergroot.